امروز : یک شنبه ۱۷/ ۰۹/ ۱۳۹۸

اولین جشنواره هنری ( شمسا ) ویژه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشجویان عزیز می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتnahadjame@uast.ac.ir  مراجعه نمایند .


تارخ درج : ۱۳۹۴/۱۱/۰۷