امروز : چهار شنبه ۱۵/ ۰۵/ ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی سنسور


کارگاه آموزشی سنسورها در 1396/02/15 ساعت 10-8 در کارگاه 208 توسط جناب آقای مهندس محمد اهوازی برگزار می گردد.


تارخ درج : ۱۳۹۶/۰۱/۲۳