امروز : پنج شنبه ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۹۹

مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید سال 98


مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید  در 18 مهر ماه 1398 با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای مهندس حسن تابش ، معاونت محترم آموزشی و پژوهشی مرکز جناب آقای علی اکبر کاشی و مدیریت محترم دانشجویی و پشتیبانی جناب آقای مهندس رضا عبدالمطلبی برگزار گردید . در این مراسم  آئین نامه های آموزشی و نحوه ورود و استفاده از سیستم هم آوا نیز به دانشجویان آموزش داده شد .
تارخ درج : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰