امروز : پنج شنبه ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۹۹

آرشیو اطلاعیه های امور پژوهش

ردیفعنوانحوزهتاریخ درججزئیات
۱برگزاری مسابقه دارت امور پژوهش۱۳۹۶/۰۲/۱۸ادامه
۲مسابقه ساخت ربات آتش نشان امور پژوهش۱۳۹۶/۰۲/۱۸ادامه
۳برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مسائل ایمنی و حفاظت در کارگاه امور پژوهش۱۳۹۶/۰۱/۲۷ادامه
۴برگزاری سمینار آموزشی بررسی روش های غیرمخرب در صنایع جوشکاریامور پژوهش۱۳۹۶/۰۱/۲۷ادامه
۵برگزاری کارگاه آموزشی سنسور امور پژوهش۱۳۹۶/۰۱/۲۳ادامه
۶لیست پروژه های تائید شده تا تاریخ 94/02/16 امور پژوهش۱۳۹۴/۰۲/۱۶ادامه
۷عضویت در انجمن علمی مواد و جوشکاریامور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۸عضویت در انجمن علمی مکانیک امور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۹عضویت در انجمن نخبگان و مخترعین امور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۱۰عضویت در انجمن علمی ساخت و تولید امور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۱۱عضویت در انجمن علمی الکترونیکامور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۱۲ فرم عضویت در انجمن علمیامور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۱۳پایان نامهامور پژوهش۱۳۹۳/۰۵/۲۷ادامه
۱۴دعوت جهت ارسال مقالات علمیامور پژوهش۱۳۹۳/۰۵/۲۷ادامه
۱۵لیست پایان نامه هاامور پژوهش۱۳۹۳/۰۵/۰۵ادامه