امروز : دوشنبه ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۱

آرشیو اطلاعیه های امور پژوهش

ردیفعنوانحوزهتاریخ درججزئیات
۱عضویت در انجمن علمی مواد و جوشکاریامور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۲عضویت در انجمن علمی مکانیک امور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۳عضویت در انجمن نخبگان و مخترعین امور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۴عضویت در انجمن علمی ساخت و تولید امور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۵عضویت در انجمن علمی الکترونیکامور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۶ فرم عضویت در انجمن علمیامور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۷پایان نامهامور پژوهش۱۳۹۳/۰۵/۲۷ادامه
۸دعوت جهت ارسال مقالات علمیامور پژوهش۱۳۹۳/۰۵/۲۷ادامه