امروز : جمعه ۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۳

چشم انداز

چشم انداز

تبدیل شدن وضعیت مرکز به مرکز تخصصی در زمینه گیربکس در کشور که از نظر توانایی های سخت افزاری، نرم افزاری و سرمایه های نیروهای انسانی قابلیت تربیت فارغ التحصیلان توانا و کارآمد در حوزه مهارت و فناوری را در بالاترین سطح استاندارد های ملی و بین المللی داشته باشد.

راه اندازی مرکز نوآوری گیربکس نیرومحرکه ، عقد تفاهم نامه با شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک استان قزوین ،سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، آموزش و پرورش منطقه البرز و دانشگاه های معتبر و... در راستای استراتژی شرکت صنعتی نیرومحرکه و ایجاد مرکز تخصصی آموزشی گیربکس برنامه ریزی و اجرا شده است.