امروز : جمعه ۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۳

اهداف


1-                تربیت و افزایش کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی مورد نیاز کشور به ویژه استان قزوین در بخش های مختلف صنعت الخصوص در صنایع گیربکس که بر اساس استانداردهای شغلی و فرهنگ ارزشی بومی و نیاز بازار کار

2-                اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ کسب و کار مبتنی بر استعداد، ذوق، دانش،مهارت، فناوری، تخصص، توانایی و کار آفرینی با رویکرد، اخلاق حرفه ای  و ارزشهای اسلامی

3-                تعامل سازنده و دو سویه با جامعه

4-                بالا بردن سطح علمی و عملی کارکنان شرکت صنعتی نیرومحرکه

5-                ایجاد اشتغال با ترویج و تربیت دانش آموختگان کار آفرین