امروز : جمعه ۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۳

ماموریت

1.       توسعه کمی کیفی آموزش های مهارت و فناوری در کشور به ویژه استان قزوین

2.       تربیت و هدایت فارغ التحصیلان، آموزش مهارت محور و فناور محور به بازار کار از طریق توانمند سازی فارغ التحصیلان مرکز جهت جذب در بازار کار

3.       تامین نیاز آموزشی حوزه های شغلی مختلف کارکنان شرکت صنعتی نیرومحرکه تا بالاترین سطوح آموزش عالی مهارت و فناوری و فراهم آوردن زمینه آموزشی ضمن خدمت کارکنان شرکت صنعتی نیرومحرکه در قالب نظام آموزشی مهارتی دوره های کوتاه مدت

4.        طراحی و تعریف دوره های آموزشی مهارت و فناوری در بخش صنعت ویژه حوزه های مربوط به صنعت گیربکس و تصویب آن در شورای عالی گسترش وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری

5.        تدوین دوره های کوتاه مدت در حوزه صنعت گیربکس برای افزایش توانمندی شاغلان در صنوف