امروز : جمعه ۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۳

آرشیو اطلاعیه دوره های آموزشی آزاد

ردیفعنوانحوزهتاریخ درججزئیات
۱ثبت نام دوره های تخصصی و کوتاه مدتدوره های آموزشی آزاد۱۴۰۲/۰۸/۱۷ادامه
۲شرایط شرکت در آزمون استخدامیدوره های آموزشی آزاد۱۴۰۱/۰۲/۰۷ادامه
۳ منابع آزمون استخدامی دوره های آموزشی آزاد۱۴۰۱/۰۲/۰۵ادامه