امروز : جمعه ۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۳

آرشیو اطلاعیه های امور پژوهش

ردیفعنوانحوزهتاریخ درججزئیات
۱عضویت در انجمن علمی مواد و جوشکاریامور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۲عضویت در انجمن علمی مکانیک امور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۳عضویت در انجمن نخبگان و مخترعین امور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۴عضویت در انجمن علمی ساخت و تولید امور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۵ فرم عضویت در انجمن علمیامور پژوهش۱۳۹۳/۰۶/۰۳ادامه
۶پایان نامهامور پژوهش۱۳۹۳/۰۵/۲۷ادامه
۷دعوت جهت ارسال مقالات علمیامور پژوهش۱۳۹۳/۰۵/۲۷ادامه