امروز : چهار شنبه ۱۵/ ۰۵/ ۱۳۹۹

تمديد مهلت پرداخت شهريه


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند:

آخرين مهلت پرداخت يا تکميل شهريه ترم 931 و تسويه مالي تا تاريخ 28 آذرماه تمديد مي گردد.

دانشجويان گرامي مي بايد تا تاريخ مذکور کل شهريه اعم از 85% و 15% را پرداخت و فيش هاي واريزي 85% را در سامانه سجاد ثبت نموده و کپي آن را در اختيار واحد مالي قرار دهند؛درغير اينصورت امکان دريافت کارت ورود به جلسه امتحانات را نخواهند داشت.
                                                                                                                            93/09/24

تارخ درج : ۱۳۹۳/۰۹/۲۵