امروز : یک شنبه ۲۵/ ۰۷/ ۱۴۰۰

اهداف


1- تربیت و افزایش کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی مورد نیاز کشور به ویژه استان قزوین در بخش های مختلف صنعت الخصوص صنایع وابسته به خودرو که بر اساس استانداردهای شغلی و فرهنگ ارزشی – بومی و نیاز بازار کار
2- اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ کسب و کار مبتنی بر استعداد، ذوق، دانش،مهارت، فنآوری، تخصص، توانایی و کار آفرینی با رویکرد، اخلاق حرفه ای  و ارزشهای اسلامی 
3- تعامل سازنده و دو سویه با جامعه
4- بالا بردن سطح علمی و عملی کارکنان شرکت صنعتی نیرومحرکه
5- ایجاد اشتغال با ترویج و تربیت دانش آموختگان کار آفرین.