امروز : یک شنبه ۲۵/ ۰۷/ ۱۴۰۰

چشم انداز


تبدیل شدن وضعیت مرکز به یک دانشگاه کاملاً مستقل علمی کاربردی در کشور که از نظر توانایی های سخت افزاری، نرم افزاری و سرمایه های نیروهای انسانی قابلیت تربیت فارغ التحصیلان توانا و کارآمد در حوزه مهارت و فنآوری را در بالاترین سطح استاندارد های ملی و بین المللی داشته باشد.