امروز : یک شنبه ۲۵/ ۰۷/ ۱۴۰۰

معرفی معاونت

نام و نام خانوادگی : رضا عبدالمطلبی

تحصیلات :

1)    کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه شهید بهشتی
2)    دانشجوی کارشناسی ارشد EMBA در سازمان مدیریت صنعتی ایران

سوابق کاری :

1)    از سال 1370 الی 1374 مدرس در دانشگاه آزاد تهران جنوب بصورت حق التدریس
2)    از 1376 یا 1387 رئیس واحد IT  شرکت صنعتی نیرومحرکه
3)    از 1387   تا 1391 رئیس آموزش مرکز علمی کاربردی نیرومحرکه
4)    1391 تا کنون مدیر پشتیبانی  دانشجویی مرکز نیرومحرکه