امروز : یک شنبه ۲۵/ ۰۷/ ۱۴۰۰

ماموریت

  1.   توسعه کمی کیفی آموزش های مهارت و فناوری در کشور به ویژه استان قزوین مبتنی بر پژوهش های کاربردی
  2.   تربیت و هدایت فارغ التحصیلان، آموزش مهارت محور و فنآور محور به بازار کار از طریق توانمند سازی فارغ التحصیلان مرکز جهت جذب در بازار کار
  3.   تامین نیاز آموزشی حوزه های شغلی مختلف کارکنان شرکت صنعتی نیرومحرکه تا بالاترین سطوح آموزش عالی مهارت و فنآوری و فراهم آوردن زمینه آموزشی ضمن خدمت کارکنان شرکت صنعتی نیرومحرکه در قالب نظام آموزشی علمی کاربردی
  4.   طراحی و تعریف دوره های آموزشی مهارت و فنآوری در بخش صنعت به ویژه حوزه های مربوط به صنعت خودرو و تصویب آن در شورای عالی گسترش وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری