امروز : جمعه ۱۸/ ۰۹/ ۱۴۰۱

آرشیو اطلاعیه دوره های آموزشی آزاد

ردیفعنوانحوزهتاریخ درججزئیات
۱شرایط شرکت در آزمون استخدامیدوره های آموزشی آزاد۱۴۰۱/۰۲/۰۷ادامه
۲ منابع آزمون استخدامی دوره های آموزشی آزاد۱۴۰۱/۰۲/۰۵ادامه
۳اطلاعیه برگزاری دوره آموزش آزاد دوره های آموزشی آزاد۱۳۹۸/۰۲/۲۳ادامه