امروز : چهار شنبه ۱۵/ ۰۵/ ۱۳۹۹

مهلت درخواست تخفیف همکاری

به اطلاع دانشجويان محترم شاغل در شرکت صنعتي نيرومحرکه مي رساند جهت بهره مندي از تخفيفات همکاري لطفا به موارد زير توجه فرمايند:

1.مهلت ارسال درخواست براي ترم مهر تا 15 آبان ماه مي باشد.
2.مهلت ارسال درخواست براي ترم بهمن تا 15 اسفندماه مي باشد.
                                                                                                 باسپـاس
                                                                                                 واحد مالی
تارخ درج : ۱۳۹۴/۰۷/۲۱