امروز : چهار شنبه ۱۵/ ۰۵/ ۱۳۹۹

مدارک لازم جهت دریافت گواهی موقت و دانشنامه

1-گواهی موقت :  اصل کارت پایان خدمت ، یک تمبر هزار تومانی
2- دانشنامه : اصل گواهی موقت ، اصل کارت پایان خدمت ، یک تمبر هزار تومانیتارخ درج : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳