امروز : یک شنبه ۱۷/ ۰۹/ ۱۳۹۸

برگزاری سمینار آموزشی بررسی روش های غیرمخرب در صنایع جوشکاری


سمینار آموزشی بررسی روش های غیرمخرب در صنایع جوشکاری مورخ 1396/02/08 ساعت 9.30 الی 11 در سالن کنفرانس مرکز توسط جناب آقای مهندس محمد هدایتی آینده برگزار می گردد .


تارخ درج : ۱۳۹۶/۰۱/۲۷