امروز : پنج شنبه ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۹۹

لیست دروسی که بصورت متمرکز برگزار می گردند

لیست دروسی که بصورت متمرکز برگزار می گردند از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد
http://nmi-uast.ac.ir/files/news/FI13980717-140655.pdf


تارخ درج : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷