امروز : چهار شنبه ۱۵/ ۰۵/ ۱۳۹۹

بسیج دانشجویی

دانشجویان علاقه جهت عضویت در بسیج دانشجویی مرکز می توانند جهت ثبت نام به واحد فرهنگی مراجعه نمایند .

تارخ درج : ۱۳۹۳/۰۶/۰۴